Translate

diumenge, d’octubre 17, 2010

Com incrementar els ingresos de l'Estat?

Fa uns dies vam estar comentant en la tertulia d'un animat sopar situacions i circumstàncies de l'actual cojuntura econòmica, i com sempre pareix que la Banca és la culpable de tot, l'atur el més greu problema al que es sotmet Espanya i els pobres ciutadants sangrats a impostos i sense rebre les ajudes que es mereixen...

Algú va decidir explicar el següent cas real:

Es tracta d'un matrimoni amb dos fills, els dos treballen el marit al sector del Moble i ella al sector de la construcció. Fins aquí tot bé, però per culpa de la crisi ella es queda a l'atur. Clar quins són els ingresos mínims per a concedir l'ajut de 400€ un cop acabat l'atur? Dons aquí neix el problema ja que el marit cobra 900€ oficials (les quantitats de sous van ser suposades ja que no es coneixien, però segur que són bastant aproximades a la realitat) però a més cobra un sobre en negre de 600€. Això provoca, per una part, que per 600€ l'empresa i treballador s'estalvien els impostos corresponents a la seguretat social, a més el treballador s'estalvia la part impositiva del IRPF per ingressar menys. Per un altra part com que els ingresos familiars s'han reduit als 900€ oficials (encara que cobra una part en negre l'estat no ho sap) per tant li correspon cobrar l'ajut familiar previst de 400€, es clar tenen dos fills.

Aleshores en aquest cas l'estat deixa d'ingressar per la part de diner negre que no tributa, la seguretat social no recapta la part d'impostos d'aquest salari, i a més com que legalment no cobra més que 900€ els correspon un ajut familiar que ha de costejar la seguretat social (es a dir la resta de contribuents que no cobren negre).

Per tant la conclusió va ser clara, s'ha de perseguir l'evasió fiscal, el diner negre, perquè si aconseguim que l'empresa pague en oficial els 600€ que hem comentat, es cobraran més impostos, recaudarà la seguretat social i a més s'evitarà donar l'ajut familiar ja que els ingresos oficials seran de 1500€ i no de 900€ com fins ara estan tenit. Es dir que es recaptarà més i es pagarà menys. I la resta de contribuents haurien de pagar menys ja que els ingresos de l'estat incrementarien sense incrementar impostos.

Be, per primera vegad no tota la culpa es de la Banca.